Trên thế giới có bao nhiêu thứ tiếng?

-

Hiện nay trên thế giới có hơn 7 tỉ con người, chia nhau sống trên năm lục địa và phân ra khoảng hai trăm quốc gia. Phẩn lớn các con người không chỉ khác nhau về phong tục tập quán mà còn dùng những ngôn ngữ khác nhau.

Ở mỗi quốc gia, mỗi nền văn minh thì chúng ta đều dùng một ngôn ngữ nhất định để giao tiếp. Câu hỏi đặt ra lúc này?

Trên thế giới có bao nhiêu ngôn ngữ và đâu là ngôn ngữ nhân loại thường sử dụng nhất.

Nào chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Thế giới có bao nhiêu thứ tiếng?

Dùng ngôn ngữ để giao tiếp (Ảnh minh họa)

Theo bản điều tra báo cáo của UNESCO Liên Hiệp Quốc thì trên thế giới có hai nghìn bảy trăm năm mươi thứ tiếng.

Nhưng một số nhà xã hội học ở Nga và Đức lại nói rằng trên thế giới có năm nghìn sáu trăm năm mươi mốt thứ tiếng.

Tổng hợp lại các ý kiến của các nhà nghiên cứu trên thì thế giới có khoảng hai nghìn đến ba nghìn thứ tiếng.

Nhưng trong các thứ tiếng phong phú này, thì có trên một nghìn bốn trăm thứ tiếng hoặc không được công nhận là thứ tiếng độc lập, hoặc sắp bị tiêu vong.

Có khoảng hai mươi thứ tiếng hẩu như ngày nay không còn ai biết nói nữa, ba phẩn tư các thứ tiếng trên thế giới còn chưa có chữ viết.

Chỉ có khoảng 500 thứ tiếng đã được người ta nghiên cứu tương đối đẩy đủ. Trên thế giới có khoảng mười ba thứ tiếng mà số người sử dụng lên tới trên năm mươi triệu.

Trong số đó tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga đều có trên một trăm triệu người trên thế giới sử dụng. Tiếng Pháp tuy có số người sử dụng không tới một trăm triệu nhưng lại có đến 26 quốc gia lấy tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính thức.

Camơrun là một nước nhỏ ở miền Tây châu Phi, nghe nói nước này có trên một nghìn thứ tiếng. Trên thế giới thứ tiếng có số người sử dụng ít nhất là Oat, chỉ có 50 người nói.

Lại có một thứ tiếng nhân tạo đó là Quốc tế ngữ. Quốc tế ngữ là một thứ tiếng bổ trợ trên thế giới. Các nước trên thế giới đều có người biết sử dụng.

Giao tiếp là một phần không thế thiếu của cuộc sống, cho nên ở mỗi ngôn ngữ sẽ có những đặc sắc riêng mà chúng ta cũng nên học hỏi.

Xem thêm:

Mục tiêu là gì? cách viết mục tiêu hiệu quả

Leader Là Gì? Tố Chất Nào Làm Nên Leader?

Senior là gì? Junior là gì? những kỹ năng cần có của một Junior và Senior

(Tài liệu tham khảo: 10 vạn câu hỏi vỉ sao – nhà xuất bản Sài Gòn)

Share this article

Recent posts

Popular categories

Recent comments