Ngọc Lê

239 POSTS

-

0 COMMENTS

Khách thể là gì? Tìm hiểu về khái niệm và vai trò của khách thể trong các lĩnh vực

Khách thể là một khái niệm quan trọng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm triết học, khoa học, luật học, kinh tế, xã hội,... Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ về ý...

Vốn lưu động (Working capital) là gì? Các thành phần và chỉ số quan trọng

Vốn lưu động là một thuật ngữ tài chính dùng để chỉ nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, dùng để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Đây là một...

Công nợ là gì? Tìm hiểu khái niệm và các thuật ngữ liên quan

Công nợ là một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kinh doanh. Đây là một khái niệm quan trọng để hiểu và quản lý trong mọi hoạt động...

Vay thấu chi là gì? Các loại vay thấu chi phổ biến và cách sử dụng hiệu quả

Vay thấu chi là một hình thức vay tín chấp của ngân hàng, cho phép khách hàng rút tiền vượt quá số dư tài khoản thanh toán. Đây là một giải pháp tài chính...

Kiến nghị là gì? Tìm hiểu về khái niệm và các loại kiến nghị trong tiếng Việt

Kiến nghị là một thuật ngữ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu...

Tiền tệ (cash) là gì? Phân loại, vai trò, và giá trị của tiền tệ

Tiền tệ là một khái niệm quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng tiền tệ để mua sắm, thanh toán các khoản nợ và cất trữ giá...

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách

Chính sách là một hệ thống các nguyên tắc, mục tiêu và phương hướng hành động được thiết lập bởi một tổ chức, chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền để đạt...

Tìm hiểu về trình độ văn hóa, ý nghĩa và cách ghi trong đơn xin việc

Trình độ văn hóa là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục, tuyển dụng, và công việc. Nó thường được yêu cầu trong các đơn...

Recent posts

Popular categories