Đánh giá (Evaluate) là gì? Xếp loại đánh giá trong giáo dục hiện nay

-

Đánh giá (Evaluate)là công việc vô cùng cần thiết trong bất cứ tập thể nào, đặc biệt là cơ sở giáo dục. Vậy đánh giá là gì? Xếp loại đánh giá trong giáo dục hiện nay

Trong bất cứ 1 tổ chức nào, việc đánh giá cũng hết sức cần thiết. Đây là hoạt động nhằm nhìn lại quá trình triển khai kế hoạch, để thấy được ưu điểm, nhược điểm, từ đó đưa ra phương án giải quyết, khắc phục trong tương lai. Vậy đánh giá là gì? Xếp loại đánh giá trong giáo dục hiện nay như thế nào? Bài viết này sẽ tập trung về vấn đề đánh giá trong lĩnh vực giáo dục.

Xem thêm: Bệnh thành tích (credit mania, credit-driven practice) là gì?

Đánh giá (Evaluate) là gì?

Hiểu 1 cách đơn giản, đánh giá là 1 quá trình có hệ thống, độc lập nhằm xem xét, phân loại vấn đề, con người, sự việc, từ đó xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực như thế nào. Việc đánh giá này sau đó được lập thành văn bản để lưu giữ lại kết quả cũng như đảm bảo tính khách quan.

Đánh giá thường phải diễn ra theo quá trình, dựa vào các chuẩn mực được đưa ra, thống nhất. Như vậy, kết quả mới khách quan, chính xác, không làm ảnh hưởng tới tinh thần của người được đánh giá cũng như chất lượng làm việc tập thể.

Đánh giá trong giáo dục đang ngày càng được cải tiến

Việc đánh giá được tiến hành đối với bất cứ tập thể nào, từ công ty, doanh nghiệp lớn, nhỏ cho tới bệnh viện, trường học. Mỗi tổ chức sẽ áp dụng những tiêu chí, chuẩn mực khác nhau sao cho phù hợp và đạt được kết quả đánh giá tốt nhất.

Xếp loại đánh giá trong giáo dục hiện nay

Nói về xếp loại đánh giá (Evaluate) trong giáo dục hiện nay, cần phải thực hiện đánh giá đối với học sinh, sinh viên, giáo viên, thậm chí là cơ chế đào tạo của trường. Trong những năm gần đây, sự thay đổi trong phương pháp dạy và học cũng dẫn tới sự thay đổi lớn trong việc xếp loại đánh giá.

Cụ thể, các trường đánh giá theo tiêu chí vì sự tiến bộ của học sinh. Thay vì chạy theo thành tích, cần động viên, khuyến khích sự cố gắng rèn luyện của mỗi cá nhân. Như vậy, học sinh, sinh viên mới có cơ hội phát triển bản thân mình nhiều nhất mà không chỉ đơn thuần dựa vào những thành tích đơn thuần.

Các mức độ xếp loại đánh giá bao gồm Hoàn thành tốt – Hoàn thành và Chưa hoàn thành, cộng thêm những nhận xét từ giáo viên trong suốt quá trình theo dõi, giám sát việc học tập, rèn luyện của học sinh.

Xếp loại đánh giá trong giáo dục ít nghiêng về mặt hình thức hơn

Đối với giáo viên và nhà trường, cũng có những cấp độ đánh giá khác hơn so với trước đây, mang tính khách quan và hạn chế tối đa bệnh thành tích.

Đánh giá là gì? Xếp loại đánh giá trong giáo dục hiện nay là công việc hết sức cần thiết.

Thông qua những đánh giá khách quan, chính xác, giáo viên, học sinh và hơn cả là cơ sở đào tạo sẽ có phương hướng điều chỉnh, sửa đổi, cũng như cải thiện chất lượng giáo dục tốt hơn.

Tuy nhiên, xếp loại đánh giá phải dựa trên thực tế, không nên chỉ phục vụ cho mục đích thành tích đơn thuần, làm mất đi ý nghĩa thực sự!

Xem thêm:

Top 10 mẫu giấy khen cấp tiểu học đẹp

Mục tiêu là gì? cách viết mục tiêu hiệu quả

Share this article

Recent posts

Popular categories

Recent comments