Vốn lưu động (Working capital) là gì? Các thành phần và chỉ số quan trọng

Vốn lưu động là một thuật ngữ tài chính dùng để chỉ nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, dùng để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Đây là một...

Công nợ là gì? Tìm hiểu khái niệm và các thuật ngữ liên quan

Công nợ là một khái niệm phổ biến trong lĩnh vực kế toán, tài chính và kinh doanh. Đây là một khái niệm quan trọng để hiểu và quản lý trong mọi hoạt động...

Vay thấu chi là gì? Các loại vay thấu chi phổ biến và cách sử dụng hiệu quả

Vay thấu chi là một hình thức vay tín chấp của ngân hàng, cho phép khách hàng rút tiền vượt quá số dư tài khoản thanh toán. Đây là một giải pháp tài chính...

Tìm hiểu về dư nợ trong ngân hàng, loại và ảnh hưởng đến tài chính cá nhân

Dư nợ là một khái niệm quen thuộc trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Nó liên quan trực tiếp đến việc vay và cho vay tiền của các cá nhân, tổ chức...

Phổ cập giáo dục Lịch sử, vai trò và giải pháp nâng cao chất lượng

Phổ cập giáo dục là một khái niệm được sử dụng để chỉ việc đảm bảo cho tất cả mọi người trong một cộng đồng, một quốc gia có cơ hội được học tập...

Kiến nghị là gì? Tìm hiểu về khái niệm và các loại kiến nghị trong tiếng Việt

Kiến nghị là một thuật ngữ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu...

Tiền tệ (cash) là gì? Phân loại, vai trò, và giá trị của tiền tệ

Tiền tệ là một khái niệm quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng tiền tệ để mua sắm, thanh toán các khoản nợ và cất trữ giá...

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách

Chính sách là một hệ thống các nguyên tắc, mục tiêu và phương hướng hành động được thiết lập bởi một tổ chức, chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền để đạt...