Tham ô là gì? Tham ô và tham nhũng có gì khác nhau?

-

Tham ô tài sản là 1 trong những loại tội điển hình hiện nay, gây nên những vấn nạn tiêu cực trong xã hội. Do đó, hiểu rõ tham ô là gì, những biểu hiện của tham ô là điều hết sức quan trọng. Từ đó, chúng ta mới có thể chủ động ngăn chặn và bài trừ tình trạng tham ô.  

Tham ô là gì?

Những người tham ô thường lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để chiếm đoạt tài sản mà mình đang quản lý. Tình trạng này hiện xảy ra tại rất nhiều công ty, doanh nghiệp thậm chí là các tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ.

Vì để trục lợi riêng, 1 hoặc nhiều cá nhân sử dụng những cách khác nhau để tham ô, chiếm đoạt tài sản thuộc về người khác hoặc của công. Đây là hành vi vi phạm pháp luật theo điều 353 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

Tham ô và tham nhũng là những vấn nạn trong xã hội hiện nay

Tham ô và tham nhũng có gì khác nhau?

Nhiều người thường nhầm lẫn tham ô và tham nhũng. Tuy nhiên, trên thực tế, đây là 2 khái niệm khác nhau. Có thể so sánh tham ô và tham nhũng dựa trên những tiêu chí khác nhau.

Bản chất

Về bản chất, tham ô là một trong những hành vi tham nhũng. Cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản mình có trách nhiệm quản lý.

Trong khi đó, tham nhũng là lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc trung gian để làm việc gì đó theo yêu cầu người hối lộ. 

Đối tượng của hành vi

Người tham ô sẽ chiếm đoạt tài sản mình có trách nhiệm quản lý. Còn người thực hiện hành vi tham nhũng chiếm đoạt tài sản mình quản lý và nhận tài sản hối lộ từ người khác. 

Tham ô và tham nhũng đều là hành vi vi phạm pháp luật

Mục đích

Mục đích chính của tham ô là chiếm đoạt tài sản. Đối với tham nhũng, ngoài chiếm đoạt tài sản, cá nhân thực hiện hành vi còn thực hiện theo yêu cầu của người hối lộ. 

Yếu tố tác động việc thực hiện hành vi

Những người tham ô thực hiện hành vi 1 cách cố ý và xuất phát từ mục đích của bản thân.Đối với trường hợp tham nhũng, đôi khi nguyên nhân xuất phát từ bản thân chủ thể, đôi lúc lại là người trung gian theo yêu cầu của người hối lộ. Vì thế, tham ô chỉ là 1 phần của vấn nạn tham nhũng.

Hiểu được tham ô là gì và những biểu hiện của nó là mấu chốt để ngăn chặn tình trạng này trong xã hội ngày nay. Sự tham ô không chỉ tha hoá bản chất của 1 cá nhân mà thậm chí ảnh hưởng tới toàn thể xã hội. Vì thế, hãy có nhận thức đúng đắn và bài trừ tham ô trong đời sống hiện nay.

Xem thêm:

Quan ngại là gì? Quan ngại có tốt hay không?

Liêm sỉ là gì? Ý nghĩa của việc liêm sỉ 

Viên chức, công chức là gì?

Share this article

Recent posts

Popular categories

Recent comments