Niết bàn là gì? Ý nghĩa của Đức Phật nhập niết bàn

-

Chắc hẳn không ít khi chúng ta nghe đến khái niệm niết bàn. Tuy nhiên, hiểu được niết bàn là gì và bản chất của khái niệm này là không hề đơn giản. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Niết bàn là gì?

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về khái niệm Niết Bàn. Một số người học Phật cho rằng niết bàn chính là chết. Tuy nhiên, đây là nhận định hoàn toàn sai lầm.

Niết bàn được hiểu là sự viên tịch hay còn là hoàn toàn vắng lặng. Ở khía cạnh khác, niết bàn là vô sanh tức là không còn sanh diệt và giải thoát. Nghĩa của từ này xa rời cái chết, thay vào đó nhấn mạnh tới yếu tố giá trị cuộc sống.

Những người đạt được tới cuộc sống niết bàn có nghĩa là họ có đạo sống vắng lặng, dứt hết vọng tưởng vô minh, không còn phiền não, không mang thân nghiệp báo.

Niết bàn là mục đích cuối cùng của những người tu hành

Ý nghĩa của Đức Phật nhập niết bàn

Niết bàn là sự chứng nhập và không có hình tướng. Vì thế, ít ai có thể dùng lời mà diễn tả được trọn vẹn ý nghĩa của quá trình niết bàn. Chỉ có những Phật tử khi tu hành mới ngộ đạo và dần hướng bản thân tới niết bàn.

Hình tượng Đức Phật nhập niết bàn chính là việc đạt được cảnh giới cao nhất của tu hành. Hay nói cách khác, đây là mục đích chính của các nhà tu hành. 

Trong Phật giáo, người ta nhìn nhận niết bàn là trạng thái diệt tận những yếu tố ái, sân, hận, si mê, tham lam. Phải chấm dứt những yếu tố đó thì con người mới đạt đến trạng thái hạnh phúc tuyệt đối.

Niết bàn là con đường dẫn tới sự hạnh phúc, an nhiên

Niết bàn trong cuộc sống hiện nay có ý nghĩa như thế nào?

Niết bàn không chỉ xuất hiện trong Phật giáo mà còn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Không cần phải là 1 Phật tử, chúng ta vẫn có thể hướng tâm hồn mình tới niết bàn. Trong quá trình rèn luyện, chúng ta sẽ biết được cách để dẹp đi sự hỉ, nộ, ái, ố, tham lam, sân si,…

Từ đó, mỗi người tìm được sự an yên trong chính cõi lòng. Kể cả trong tình huống khó khăn, thách thức tới đâu, nhân cách và tâm hồn của con người không hề thay đổi.

Cũng vì thế mà hiện nay, nhiều người muốn áp dụng triết lý niết bàn trong đời sống của mình.

Niết bàn là mục đích chính của những người tu hành. Vì thế, có thể nói, đối với những người theo đạo Phật, hiểu được niết bàn là gì và tu hành hướng tới niết bàn là điều cốt lõi. Hi vọng những chia sẻ từ bài viết này đã giúp bạn hiểu hơn về khái niệm niết bàn cũng như những điều cốt lõi cơ bản trong đạo Phật.

Xem thêm:

An nhiên (equanimity) là gì? 

Chân lý (Truth) là gì? 

Nhân văn (Humanities) là gì? 

Share this article

Recent posts

Popular categories

Recent comments