Thế nào là công ty TNHH? Sự khác nhau giữa công ty MTV, TNHH và công ty Cổ Phần

-

Thế nào là công ty TNHH? Sự khác nhau giữa công ty MTV, TNHH và công ty Cổ Phần – đây là những kiến thức rất cơ bản. Tuy vậy, không ít đối tượng cảm thấy mơ hồ về những khái niệm kể trên. Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin tổng quát và súc tích nhất.

Thế nào là công ty TNHH?

Công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật Việt Nam hiện hành thừa nhận. Công ty TNHH và chủ sở hữu công ty là hai thực thể riêng biệt. Trong đó, công ty là pháp nhân còn chủ sở hữu là thể nhân. 

Công ty TNHH bao gồm 2 loại hình đó là: công ty TNHH một thành viên và công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, người góp vốn sở hữu một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty được gọi là thành viên góp vốn.

Công ty TNHH là gì?

Sự khác nhau giữa công ty MTV, TNHH và công ty Cổ Phần

Nhiều người muốn mở công ty nhưng vẫn còn khá mơ hồ về khái niệm, đặc điểm của công ty MTV, TNHH và công ty Cổ Phần.

Công ty MTV

Công ty MTV là tên gọi ngắn gọn của công ty TNHH Một Thành Viên. Như vậy, những đặc điểm cơ bản của loại hình công ty này hoàn toàn tương đồng với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây.

Điểm đặc trưng và khác biệt duy nhất đó là công ty chỉ có duy nhất 1 thành viên. Thành viên góp vốn cũng là người làm chủ công ty. 

Công ty TNHH 

Công ty TNHH được thành lập với số lượng thành viên tối thiểu là 02 và tối đa là 50. Các thành viên sẽ nắm 1 phần vốn điều lệ nhưng vốn điều lệ không chia thành các phần bằng nhau. Công ty không được phát hành cổ phiếu.

Các thành viên có nghĩa vụ góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình khá phổ biến hiện nay

Công ty Cổ Phần

Khác với công ty TNHH, công ty cổ phần có tối thiểu là 03 thành viên và không giới hạn tối đa. Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau và được ghi nhận dưới dạng cổ phiếu. Người sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông.

Các thành viên của Công ty Cổ phần cũng phải có nghĩa vụ góp đủ số vốn đã đăng ký góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Trong đó, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp. 

Công ty Cổ phần huy động vốn dưới dạng phát hành và chào bán cổ phiếu nên mức độ chuyển nhượng khá dễ dàng.

Đối với các cá nhân hay công ty, doanh nghiệp, việc hiểu được thế nào là công ty TNHH? Sự khác nhau giữa công ty MTV, TNHH và công ty Cổ Phần là vô cùng cần thiết. Do đó, trước khi mở công ty hay thực hiện các công việc liên quan, hãy tham khảo những thông tin kể trên kỹ lưỡng nhé.

Xem thêm:

Công đoàn là gì?

Bằng cử nhân là gì? 

Quan liêu là gì? Bệnh quan liêu là gì? 

Share this article

Recent posts

Popular categories

Recent comments