Tân ngữ là gì và các hình thức của tân ngữ mà bạn chưa biết trong tiếng Anh?

-

Tương tự như tiếng Việt, tiếng Anh cũng có nhiều tân ngữ tương ứng với từng ngôi. Tân ngữ đóng vai trò quan trọng trong câu, giúp bạn diễn tả ý biểu đạt của mình. Vì thế biết được tân ngữ là gì và sử dụng đúng cách là điều không thể bỏ qua nếu muốn nói được tiếng Anh chuẩn.

Tân ngữ là gì?

Tân ngữ trong tiếng Anh được gọi là object. Tân ngữ bao gồm những từ hoặc cụm từ đứng sau động từ chỉ hành động, hay nói cách khác tân ngữ là đối tượng chịu sự tác động của chủ ngữ.

Tân ngữ bao gồm các tân ngữ chỉ người tương ứng với từng ngôi mà những tân ngữ khác. Tuỳ theo từng trường hợp cũng như ý muốn diễn đạt mà bạn nên lựa chọn tân ngữ cho phù hợp.

Những cách chia tân ngữ tương ứng với đại từ nhân xưng

Các hình thức của tân ngữ mà bạn chưa biết trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, người ta thường chia làm 2 nhóm tân ngữ chính là tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp. 

Tân ngữ trực tiếp trong tiếng Anh

Tân ngữ trực tiếp là tân ngữ chỉ người hoặc vật trực tiếp chịu tác động của hành động do chủ ngữ gây ra. 

Ví dụ: My friend helps me to do homework. 

Trong trường hợp này, “Me” là tân ngữ trực tiếp tương ứng với ngôi “I” (có nghĩa là tôi). Như vậy, khi chủ ngữ “I” chịu tác động của động từ “help”, chúng ta phải chuyển sang dạng tân ngữ “me” để diễn tả ý nghĩa hành động và đảm bảo ngữ pháp chính xác.

Tương tự như tân ngữ “me”, trong tiếng Anh còn có những tân ngữ theo từng ngôi khác như sau:

I – me

You – you

He – him

She – her

It – It

We – Us

They – Them

Ngoài những đại từ nhân xưng nói trên, các tân ngữ khác sẽ được giữ nguyên như khi ở vị trí chủ ngữ.

Tân ngữ gián tiếp trong tiếng Anh

Tân ngữ gián tiếp là thành phần tân ngữ đứng sau tân ngữ trực tiếp. Ngoài ra, tân ngữ gián tiếp còn thường đứng sau một giới từ hoặc cụm động từ. Thông thường, trong các câu có giới từ for hay to sẽ có tân ngữ gián tiếp kèm sau.

Tân ngữ trong tiếng Anh được chia thành tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Ví dụ: My father gave me a book

Trong câu này, chúng ta bắt gặp 2 tân ngữ. Trong đó “me” là tân ngữ trực tiếp còn “a book” là tân ngữ gián tiếp. “A book” trong trường hợp này cũng chịu tác động của hành động “my father gave” nhưng không phải là trực tiếp. Vì thế, bạn nên phân biệt giữa tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp để tránh sử dụng sai mục đích, ngữ pháp.

Đối với những bạn học tiếng Anh hay bất cứ ngoại ngữ nào, việc hiểu tân ngữ là gì cũng như những hình thức của tân ngữ, cách dùng, ý nghĩa là rất quan trọng. Những thông tin chia sẻ trên đây đã bao gồm các loại tân ngữ phổ biến và các dạng của chúng trong tiếng Anh. Để hiểu thêm về tân ngữ là gì và sử dụng đúng cách, hãy tăng cường thực hành hơn nữa nhé.

Share this article

Recent posts

Popular categories

Recent comments