Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách

-

Chính sách là một hệ thống các nguyên tắc, mục tiêu và phương hướng hành động được thiết lập bởi một tổ chức, chính phủ hoặc các cơ quan có thẩm quyền để đạt được các mục tiêu cụ thể.

Ví dụ, chính sách kinh tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chính sách xã hội nhằm nâng cao đời sống của người dân, chính sách giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, v.v.

Nói cách khác, chính sách là công cụ để các nhà lãnh đạo định hướng và điều chỉnh hoạt động của các tổ chức và cá nhân trong xã hội để đạt được những mục tiêu nhất định.

Các thành phần chính của một chính sách bao gồm:

 • Mục tiêu: Những gì chính sách muốn đạt được
 • Phương pháp: Cách thức triển khai chính sách
 • Nguồn lực: Nhân lực, tài chính, vật chất để thực hiện chính sách

Một số ví dụ về chính sách:

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách chính sách là gì

Dưới đây là một số ví dụ về các chính sách phổ biến:

 • Chính sách kinh tế: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách thương mại, chính sách đầu tư, chính sách giá cả, lương, bảo hộ sản xuất trong nước…
 • Chính sách xã hội: chính sách giáo dục, y tế, việc làm, nhà ở, bảo hiểm xã hội…
 • Chính sách môi trường: chính sách bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…
 • Chính sách đối ngoại: chính sách quan hệ quốc tế, chính sách thương mại quốc tế…

Ví dụ cụ thể:

 • Chính sách hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
 • Chính sách miễn giảm học phí cho học sinh nghèo
 • Chính sách trồng 1 tỷ cây xanh đến năm 2025

Theo từ điển thì chính sách thực tế là gì?

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách chính sách là gì

Theo Từ điển Tiếng Việt của Đào Duy Anh:

Chính sách là sự định hướng, chủ trương để thực hiện mục đích chính trị nào đó.

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách chính sách là gì

Theo Từ điển Tiếng Việt:

 • Chính sách là đường lối, phương châm chủ yếu của Đảng và Nhà nước để giải quyết các vấn đề cơ bản, quan trọng của đất nước trong từng giai đoạn.
 • Chính sách là chủ trương, đường lối hành động chính thức của nhà cầm quyền nhằm thực hiện những mục tiêu chính trị.

Như vậy, chính sách là những đường lối, chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Chính sách là gì trong tiếng anh

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách chính sách là gì

Trong tiếng Anh, chính sách được gọi là “policy”.

Có thể hiểu policy theo nghĩa rộng là:

 • Đường lối, chủ trương chính thức của chính phủ, tổ chức.
 • Kế hoạch hành động, quy định để đạt được mục tiêu cụ thể.

Ví dụ:

 • Economic policy: Chính sách kinh tế
 • Education policy: Chính sách giáo dục
 • Environmental protection policy: Chính sách bảo vệ môi trường

Các loại hình trong chính sách:

Các loại hình chính sách là những biện pháp được áp dụng bởi các cơ quan chính phủ hoặc tổ chức để điều chỉnh và ổn định nền kinh tế, xã hội và chính trị của một quốc gia.

Chính sách có thể được thiết lập để giải quyết các vấn đề khác nhau, từ việc tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo đến bảo vệ môi trường và thúc đẩy sự công bằng xã hội. Việc áp dụng các chính sách hiệu quả có thể giúp đưa đất nước trên con đường phát triển bền vững và đem lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng.

Vụ chính sách là gì

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách chính sách là gì

Vụ chính sách là đơn vị chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng chính sách và chiến lược phát triển cho một lĩnh vực cụ thể.

Một số vụ chính sách thường gặp là:

 • Vụ Chính sách thương mại: Xây dựng chính sách thương mại
 • Vụ Chính sách tiền tệ: Xây dựng chính sách tiền tệ
 • Vụ Chính sách xã hội: Xây dựng chính sách xã hội
 • Vụ Chính sách môi trường: Xây dựng chính sách môi trường

Như vậy, vụ chính sách có vai trò quan trọng trong việc hình thành và hoạch định chính sách cho từng lĩnh vực.

Bán chính sách là gì

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách chính sách là gì

Bán chính sách là hoạt động bán các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ liên quan đến hoạt động đầu tư, tiết kiệm và tích lũy tài chính.

Một số sản phẩm bán chính sách phổ biến bao gồm:

 • Bảo hiểm nhân thọ
 • Bảo hiểm liên kết chung
 • Bảo hiểm hưu trí
 • Bảo hiểm giáo dục

Ưu điểm của bán chính sách là giúp khách hàng vừa có thể bảo vệ tài chính trước các rủi ro, vừa có thể đầu tư để sinh lời. Đây là lĩnh vực đòi hỏi người bán phải am hiểu sâu về các sản phẩm, luật pháp liên quan để tư vấn được cho khách hàng.

Chính sách công là gì

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách chính sách là gì

Chính sách công (public policy) là các chính sách do nhà nước ban hành nhằm điều tiết và điều phối hoạt động kinh tế – xã hội để đạt được các mục tiêu phát triển.

Một số đặc điểm của chính sách công:

 • Do cơ quan nhà nước ban hành
 • Nhằm điều tiết lĩnh vực kinh tế, xã hội công
 • Hướng tới lợi ích công cộng
 • Sử dụng ngân sách nhà nước để thực hiện

Ví dụ về chính sách công: chính sách thuế, chính sách giáo dục, chính sách y tế…

Như vậy, chính sách công chú trọng đến lợi ích chung của xã hội hơn là lợi ích của cá nhân/tổ chức.

Diện chính sách là gì

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách chính sách là gì

Diện chính sách là phạm vi đối tượng chịu tác động trực tiếp từ một chính sách.

Diện chính sách được phân làm 2 loại chính:

 • Diện chính sách rộng: Bao gồm nhiều đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.
 • Diện chính sách hẹp: Chỉ tác động đến một nhóm đối tượng hoặc một ngành nghề cụ thể.

Ví dụ:

 • Chính sách hỗ trợ người nghèo có diện chính sách hẹp, chỉ hướng tới người nghèo.
 • Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp có diện chính sách rộng, áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp trong nhiều ngành khác nhau.

Như vậy, diện chính sách phản ánh mức độ bao quát của tác động mà chính sách mang lại.

Chính sách giá là gì

Chính sách là gì? Tìm hiểu về các loại hình và vai trò của chính sách chính sách là gì

Chính sách giá là những quy định của Nhà nước về việc quản lý, điều tiết mức giá cả của các mặt hàng, dịch vụ trên thị trường.

Chính sách giá nhằm mục đích:

 • Kiểm soát lạm phát
 • Bình ổn giá cả thị trường
 • Bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng
 • Hỗ trợ sản xuất, lưu thông hàng hoá

Các công cụ điều tiết giá phổ biến:

 • Trần giá: Giá bán không được vượt quá mức giá trần
 • Sàn giá: Giá bán không được thấp hơn mức giá sàn
 • Định giá: Nhà nước quy định cụ thể một mức giá nhất định cho hàng hoá, dịch vụ

Do đó, thông qua chính sách giá, Nhà nước có thể điều tiết thị trường theo hướng có lợi cho nền kinh tế.

Chính sách thuế là gì

Chính sách thuế là tập hợp các quy định của pháp luật về hệ thống thuế gián thu và thuế trực thu nhằm điều tiết nguồn thu ngân sách nhà nước cũng như để can thiệp vào nền kinh tế.

Các công cụ cơ bản của chính sách thuế bao gồm:

 • Luật Thuế
 • Các loại thuế: thuế GTGT, TNDN, TNCN…
 • Biểu thuế suất
 • Các chính sách miễn giảm, ưu đãi thuế

Chính sách thuế có nhiều chức năng quan trọng:

 • Thu ngân sách: thu thuế để bổ sung nguồn thu ngân sách nhà nước
 • Điều tiết kinh tế: điều chỉnh cung cầu, kích thích đầu tư, phát triển sản xuất
 • Bình ổn xã hội: điều tiết thu nhập, đánh thuế cao người giàu, miễn giảm người nghèo.

Như vậy, chính sách thuế là công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết nền kinh tế theo định hướng nhất định.

Chính sách cookie là gì

Chính sách cookie là tài liệu quy định việc website sử dụng cookie và cách thức website thu thập, lưu trữ và bảo mật thông tin cá nhân của người dùng.

Theo đó, khi truy cập vào một website có chính sách cookie, người dùng sẽ được thông báo về:

 • Website sử dụng cookie cho mục đích gì? (phân tích, quảng cáo…)
 • Quyền riêng tư của người dùng được bảo vệ như thế nào?
 • Người dùng có quyền lựa chọn đồng ý hay từ chối sử dụng cookie

Việc ban hành chính sách cookie nhằm bảo đảm quyền riêng tư và sự đồng ý của người dùng trước khi thu thập dữ liệu cá nhân.

Chính sách tư là gì

Chính sách tư (tiếng Anh: private policy) là những cam kết của doanh nghiệp tư nhân đảm bảo quyền riêng tư và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

Một số nội dung thường bao gồm trong chính sách tư:

 • Cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ 3 nếu không được sự cho phép
 • Quy định về thu thập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu cá nhân
 • Quyền yêu cầu cập nhật, xóa hoặc thay đổi thông tin cá nhân
 • Biện pháp bảo mật và mã hóa dữ liệu

Chính sách tư nhằm tạo dựng niềm tin của khách hàng, đồng thời tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chính sách esop là gì

ESOP – Employee Stock Ownership Plan (Kế hoạch Quyền Sở hữu Cổ phiếu của Người lao động) là chính sách cho phép người lao động được mua cổ phiếu của công ty với giá ưu đãi để trở thành cổ đông.

Các ưu điểm chính của ESOP:

 • Gia tăng động lực làm việc của NLĐ khi trở thành cổ đông
 • Thu hút và giữ chân nhân tài
 • Công ty huy động thêm vốn từ người lao động

Chính sách ESOP thường đi kèm các điều khoản về thời gian làm việc tối thiểu, mức đóng góp vốn tối thiểu… để NLĐ đủ điều kiện tham gia.

Chính sách marketing là gì

Chính sách marketing là kế hoạch hành động của doanh nghiệp trong các hoạt động tiếp thị, quảng bá và bán hàng sản phẩm dịch vụ.

Một số chính sách marketing phổ biến bao gồm:

 • Chính sách sản phẩm: phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm
 • Chính sách giá cả: chiết khấu, khuyến mãi, giá linh hoạt
 • Chính sách phân phối: mở rộng kênh phân phối, đại lý
 • Chính sách quảng cáo: truyền thông, quảng bá thương hiệu

Chính sách marketing sẽ định hướng cho các chiến dịch và sáng kiến tiếp thị của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Chính sách 135 là gì

Chính sách 135 là chính sách ưu tiên đầu tư của Nhà nước dành cho các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo Quyết định 135/1998/QĐ-TTg.

Theo đó, Nhà nước dành nguồn vốn đầu tư ưu tiên để xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình dân sinh tại các xã có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, thiếu thốn các dịch vụ thiết yếu.

Điều kiện để được hưởng chính sách 135 là xã phải thuộc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, hoặc các xã biên giới, hải đảo…

Vài trò của chính sách:

Chính sách là một trong những công cụ quan trọng của chính phủ để điều hành và quản lý các hoạt động kinh tế, xã hội và chính trị trong một quốc gia. Nó bao gồm các biện pháp, quy định và chiến lược được thiết lập để đạt được mục tiêu và mong muốn của chính phủ. Vì vậy, vai trò của chính sách rất quan trọng và có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của một quốc gia.

 1. Điều chỉnh và kiểm soát nền kinh tế: Một trong những vai trò quan trọng nhất của chính sách là điều chỉnh và kiểm soát nền kinh tế. Chính sách kinh tế được thiết lập để đảm bảo sự cân bằng giữa cung và cầu, duy trì mức lạm phát ổn định và tạo ra môi trường thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và kinh doanh. Nếu chính sách được thực hiện hiệu quả, nền kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ và ổn định.
 1. Bảo vệ lợi ích của người dân: Chính sách cũng có vai trò bảo vệ lợi ích của người dân. Chính phủ thiết lập các chính sách liên quan đến giáo dục, y tế, an sinh xã hội và những lĩnh vực khác để đảm bảo sự phát triển và trao quyền cho người dân. Ngoài ra, chính sách cũng có thể can thiệp để bảo vệ người dân khỏi những rủi ro kinh tế và xã hội như thất nghiệp, lạm phát hay thiên tai.
 1. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp: Chính sách cũng có vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Chính phủ có thể áp dụng các chính sách thuế, hỗ trợ tài chính và đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Điều này sẽ tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi, giúp doanh nghiệp tăng trưởng và đóng góp vào nền kinh tế quốc gia.
 1. Bảo vệ môi trường: Chính sách cũng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Chính phủ có thể thiết lập các chính sách và quy định để kiểm soát và giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động kinh tế đến môi trường. Điều này sẽ giúp duy trì sự cân bằng giữa sự phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, góp phần vào sự bền vững của quốc gia.
 1. Thúc đẩy công bằng xã hội: Chính sách cũng có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy công bằng xã hội. Chính phủ có thể áp dụng các chính sách phân phối thu nhập, hỗ trợ cho những người nghèo và khuyến khích sự phát triển ở các vùng kinh tế kém phát triển. Điều này sẽ giúp giảm bớt khoảng cách giàu nghèo và đảm bảo mọi người đều có cơ hội tiếp cận với các dịch vụ và cơ hội phát triển.

Tổng kết lại, chính sách đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh và quản lý các hoạt động kinh tế, xã hội và chính trị trong một quốc gia. Nó có thể ảnh hưởng đến sự phát triển và bền vững của quốc gia, đảm bảo sự công bằng và bảo vệ lợi ích của người dân. Vì vậy, việc thiết lập và thực hiện các chính sách hiệu quả là rất cần thiết để đưa đất nước đi đến con đường phát triển bền vững và thịnh vượng.

Xem thêm các bài viết khác:

Top các trường dạy tiếng Anh ở Tp. Thủ Đức bạn không nên bỏ qua

Top những ngành nghề chỉ dành cho người biết tiếng Anh

 

Share this article

Recent posts

Popular categories

Recent comments