Khái niệm hay

Phổ cập giáo dục Lịch sử, vai trò và giải pháp nâng cao chất lượng

Phổ cập giáo dục là một khái niệm được sử dụng để chỉ việc đảm bảo cho tất cả mọi người trong một cộng đồng, một quốc gia có cơ hội được học tập...

Kiến nghị là gì? Tìm hiểu về khái niệm và các loại kiến nghị trong tiếng Việt

Kiến nghị là một thuật ngữ phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực chính trị và xã hội. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu...

Tiền tệ (cash) là gì? Phân loại, vai trò, và giá trị của tiền tệ

Tiền tệ là một khái niệm quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta sử dụng tiền tệ để mua sắm, thanh toán các khoản nợ và cất trữ giá...

Tìm hiểu về trình độ văn hóa, ý nghĩa và cách ghi trong đơn xin việc

Trình độ văn hóa là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục, tuyển dụng, và công việc. Nó thường được yêu cầu trong các đơn...

Văn hóa (Culture) là gì? Khám phá khái niệm, thành tố và chức năng của văn hóa

Văn hóa là một khái niệm phức tạp và được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Theo nghĩa rộng nhất, văn hóa có thể hiểu là toàn bộ những gì do con người...

Chứng chỉ tiền gửi là gì? ưu và nhược điểm bạn cần biết

Chứng chỉ tiền gửi (CD) là một loại giấy tờ có giá do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng phát hành để huy động vốn từ cá nhân, tổ chức. Chứng chỉ tiền...

Phổ cập giáo dục Lịch sử, vai trò và giải pháp nâng cao chất lượng

Phổ cập giáo dục là một khái niệm được sử dụng để chỉ việc đảm bảo cho tất cả mọi người trong một cộng đồng, một quốc gia có cơ hội được học tập...

Khách quan và chủ quan là gì? Vai trò và nguyên tắc xử lý

Khách quan và chủ quan là hai khái niệm cơ bản trong triết học, được sử dụng để chỉ hai mặt đối lập của quá trình nhận thức và hoạt động của con người....

Recent posts

Popular categories