Intellectual property là gì? Bạn hiểu như thế nào về sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

0
80

Intellectual property là gì? Đây là một khái niệm rất thân thuộc đối với chúng ta. Intellectual property được hiểu là tài sản trí tuệ do bộ óc của con người sáng tạo ra. Những sản phẩm trí tuệ thường xuyên bị xâm phạm, ăn cắp do đó việc bảo vệ tài sản trí tuệ là điều hết sức cần thiết.

Intellectual property là gì?

Intellectual property được hiểu là sở hữu trí tuệ. Sở hữu trí tuệ liên quan đến các tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, thậm chí là những buổi biểu diễn của nghệ sỹ, chương trình phát thanh, truyền hình.

Bên cạnh đó, các kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, các quyền và sáng chế khác liên quan đến sự sáng tạo của con người đều liên quan đến sự sở hữu trí tuệ. 

Quyền sở hữu trí tuệ là quyền rất quan trọng đối với những sản phẩm sáng tạo

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là gì?

Sở hữu trí tuệ có thể bị xâm phạm theo nhiều hình thức khác nhau. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được hiểu là những hành vi xâm phạm đến các chủ thể được bảo hộ bởi Luật sở hữu trí tuệ theo quy định của Pháp luật.

Sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ gây ra rất nhiều tác hại, ảnh hưởng tới quyền lợi của người sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm được bảo hộ về sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, điều này cũng gây ra sự cạnh tranh thiếu thuận lợi.

Một số biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, Pháp luật quy định rất nhiều biện pháp bảo vệ khi bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Một số biện pháp phổ biến được quy định như sau.

Trong trường hợp tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và phát hiện ra hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tổ chức, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý. 

Hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sẽ được xử lý theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm, cá nhân, tổ chức có thể khiếu nại

Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác có thể bị xử lý bằng biện pháp dân sự, hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất cũng như mức độ xâm phạm.

Sở hữu trí tuệ là một trong những vấn đề rất được quan tâm hiện nay. Việc hiểu được intellectual property là gì và cần làm gì để bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình là điều hết sức cần thiết. Không chỉ bảo vệ sản phẩm trí tuệ của mình khỏi sự xâm phạm, chúng ta còn thể hiện được sự tôn trọng đối với những sản phẩm khác.

Xem thêm:

Chứng chỉ CFA là gì? 

Group là gì?

Tư bản (Capital) là gì?

Bạn đang đọc bài viết Intellectual property là gì? Bạn hiểu như thế nào về sự xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại chuyên mục Khái niệm hay, trên website Ngoaingucongdong.com