Ngoaingucongdong.com

Credit là gì? Bạn biết gì về thẻ credit của ngân hàng?

Credit là một khái niệm được sử dụng khá phổ biến, thường xuyên trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là tài chính. Tuy nhiên, không ít người nhầm lẫn giữa khái niệm credit và debit. Vậy credit là gì?

Credit là gì? 

Credit được hiểu là tín dụng hay còn được gọi là các khoản cho vay. Credit xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là tài chính ngân hàng.

Bank credit là tín dụng ngân hàng. Thuật ngữ này dùng để chỉ tất cả các khoản cho vay của hệ thống ngân hàng. Thông thường, người ta sẽ tính quy mô tín dụng ngân hàng bằng công thức:

Tổng mức nợ = (Các khoản nợ + Giá trị ròng của hệ thống ngân hàng) – Phần dự trữ trong hệ thống ngân hàng. 

Ngoài ra, có thể định nghĩa tín dụng ngân hàng là tổng số khoản vay và chiết khấu của ngân hàng. Tín dụng của ngân hàng ngày càng phát triển trong vòng 50 năm khiến cho người tiêu dùng quen hơn với việc sử dụng loại thẻ này. 

Thẻ credit là một trong những loại thẻ được sử dụng rộng rãi hiện nay

Bạn biết gì về thẻ credit của ngân hàng?

Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều phát hành thẻ credit. Thẻ tín dụng ngân hàng cung cấp cho khách hàng một khoản tiền có sẵn trong thẻ. Khoản tiền này được hiểu như là một khoản vay để người tiêu dùng có thể mua hàng hoá, dịch vụ. 

Tuỳ theo từng ngân hàng và loại thẻ mà yêu cầu về việc thanh toán khoản vay hàng tháng có sự khác biệt nhất định. Người sở hữu thẻ sẽ bắt đầu với số dư bằng không. Tuỳ theo giá trị thanh toán, thực hiện giao dịch mà số dư sẽ tăng lên. 

Người sử dụng thẻ tín dụng có nghĩa vụ trả lại hết số dư và vay lại khi đạt đến giới hạn cho vay của ngân hàng.

Ưu điểm của thẻ credit là gì?

Thẻ credit ngân hàng ngày càng được nhiều cá nhân, tổ chức đăng ký sử dụng. Điều này xuất phát từ những ưu điểm của loại thẻ này.

Nhìn chung, tín dụng có thể giải quyết mẫu thuẫn cơ bản giữa nhà đầu tư và nhà tiết kiệm. Đây là hình thức cho vay vốn tiêu dùng đơn giản, nhanh chóng và có lợi cho cả 2 bên.

Hầu hết các ngân hàng hiện nay đều phát hành thẻ credit

Ngoài ra, việc phát hành thẻ tín dụng ngân hàng còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng phương pháp tài chính và phương pháp tín dụng.

Một ưu điểm khác của thẻ credit đó là thúc đẩy quá trình giao lưu kinh tế quốc tế, xoá bỏ những giới hạn so với trước đây.

Credit được sử dụng khá phổ biến trong đời sống hằng ngày cũng như lĩnh vực tài chính. Chính vì thế, việc hiểu được credit là gì sẽ giúp chúng ta thực hiện các giao dịch chính xác, an toàn, bảo vệ quyền lợi tối ưu.

Xem thêm:

Intellectual property là gì?

Chứng chỉ CFA là gì?

Offering là gì? 

Exit mobile version